Про нас

Про нас

Методичний портал «Світ філолога» було створено на початку 2021 р. для методичного та інформаційного забезпечення вчителів-словесників України. Портал є логічним продовженням послідовної та багаторічної праці редакції всеукраїнського журналу «Зарубіжна література в школах України». Часопис був заснований 2010 року в м. Києві (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 16666-5238 ПР від 28.05.2010). Протягом усіх цих років вчителі та журнал завжди були разом. Часопис згуртував навколо себе знаних науковців, відомих методистів та творчих вчителів.

Дмитро Лебедь є видавцем (свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК 5924) та головним редактором журналу «Зарубіжна література в школах України».

В умовах реформування сучасної освіти актуальним стали питання щодо підвищення кваліфікації вчителів, удосконалення змісту, форм організації і методів навчання. З 2017 року під егідою журналу суб’єкт підвищення кваліфікації ФОП Лебедь Д.О. (Свідоцтво про реєстрацію ФОП №20740000000005275, від 01.02.2006, код КВЕД Освіта – 85.59 (діяльність з додаткової підготовки з певної дисципліни; діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації) та 85.60) здійснює допоміжну діяльність у сфері освіти, а саме: проведення навчальних вебінарів та тренінгів.

Сертифікати про підвищення кваліфікації ФОП Лебедь Д.О. повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників України № 800 від 21.08.2019 р. (зі змінами і доповненнями внесеними постановою № 1133 від 27 грудня 2019 р.).

Відповідно до Постанови, сертифікати про підвищення кваліфікації оприлюднюються на сайті «Світ філолога». З метою захисту персональних даних здобувача освітніх послуг та відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних», чинність документа, виданого ФОП Лебедь Д.О., можна перевірити лише за унікальним номером документа. Вносячи цей номер у поле перевірки, можна отримати дані власника документа.